Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă aducem la cunoștință că am modificat Termenii și Condițiile, Informațiile privind Prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului 679/2016,aplicabil începand cu data de 25.05.2018. Este important să vă protejam confidențialitatea și să vă informăm cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Regency Front SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti, sub numarul J23/705/2012, CUI 29934852, cu sediul in Șos. Giurgiului nr. 5,
Com. Jilava, Jud. Ilfov, incinta S.C. Progresul S.A., tel/fax: +40 21 457 00 06.
Aceasta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru www.regencyfront.ro și vă vom anunța.
Data ultimei actualizări: mai 2018
Informațiile existente pe acest site nu fac obiectul unui contract, putând fi oricând modificate, fără o înștiințare prealabilă.
Prin intermediul acestei informări explicăm modul în care colectăm, procesăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal cand utilizați produsele și serviciile noastre precum și site-ul nostru web.
Activitatea noastră
Activitatea Regency Front SRL este de fabricare și comercializare a fronturilor din MDF înfoliat.

Datele personale prelucrate:
-date de bază pentru identificare precum nume, prenume;
-date de contact, precum adresa, adresa de email, număr de telefon, adresa poștală și alte date de contact similare;
-cont bancar, și alte informații financiare care ne permit desfășurarea relației contractuale de orice fel, atunci când există;
-date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Serviciul de Informare (newsletter);
-date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la una dintre locațiile noastre (inclusiv înregistrări video);
-date tehnice (inclusiv adresa IP), cum ar fi informații despre vizitele dumneavoastră pe website-ul nostru sau în aplicații dezvoltate de noi sau accesări ale materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem electronic;
-orice date pe care ați putea sa ni le puneți la dispoziție cu ocazia interacțiunilor cu noi, în situația în care:

 • ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau un serviciu;
 • ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii sau asociații noștri precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri să facă schimb de informații cu privire la dumneavoastră;
 • cu ocazia interacțiunilor cumpărător-vânzător, desfășurate în baza unui contract sau în discuțiile preliminare, în negocierea și pregătirea unui astfel de contract;
 • prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia înregistrării la Serviciul de Informare sau cu ocazia accesării altor informații disponibile pe bază de înregistrare;
 • atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la serviciile noastre sau dacă vă manifestați interesul de a fi angajat sau contractat de societatea noastră sau de a colabora cu aceasta, și
 • în contextul unei întâlniri la un eveniment (de exemplu, prin schimbul de cărți de vizită).

Astfel de date pot fi:

 • document de identitate, data nașterii, număr de telefon;
 • informații privind cardul de credit sau de debit;
 • contactul dvs cu noi: un e-mail, o scrisoare transmisă, sau alt tip de evidență a contactului;
 • informații privind contul dumneavoastră, istoric, plăti;
 • informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;
 • date necesare în procesul de recrutare, precum numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin documentele de aplicație, chestionare, pe care ni le furnizați aplicând direct pe website, prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru sau prin e-mail.

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice:

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate în următoarele scopuri:

1.Pentru prestarea serviciului:
Prelucrarea comenzii și furnizarea produselor – în scopul prelucrării produselor achiziționate și pentru a vă ține la curent cu evoluția comenzii dumneavoastră.
Facturare și relații cu clienții – informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, retragerii sumei corespunzătoare din credit, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate,
2. Marketing – trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) numai în cazul în care v-ați exprimat în mod explicit acordul. Regency Front SRL va informa periodic abonații prin newsletter în legătură cu produsele și ofertele promoționale. De asemenea prin newsletter Regency Front SRL  poate trimite alte mesaje de informare, chestionare.
Utilizatorii se pot dezabona de la primirea newsletter-ului când nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea butonului de dezabonare aflat în subsolul newsletterului.

3. Recrutare

Politica de confidențialitate pentru copii
Website-ul Regency Front SRL nu este destinat sau adecvat persoanelor minore. Regency Front SRL nu colecteaza  in mod intentionat informatii de la copii sub varsta de 16 ani.
Oferim servicii doar minorilor cu varsta sub 16 ani ce au acordul parintilor Daca sunteti sub varsta de 16 ani, va rugam sa nu ne furnizati nici o informatie. Daca devenim constienti de faptul ca am colectat informatii de la un copil sub 16 ani, vom face eforturi rezonabile comercial pentru a sterge astfel de informatii din baza noastra de date.

Temeiul juridic al prelucrarii

1.Pentru prestarea serviciului:

În baza contractului încheiat cu dumneavoastră, în calitate de cumparator-client al Regency Front SRL , vom prelucra toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru prestarea serviciului, în conformitate cu prevederile contractuale si dispozitiilor legale.
Prelucrarea comenzii si furnizarea produselor-in scopul prelucrarii produselor achizitionate  si pentru a va tine la curent cu evolutia comenzii dumneavoastra.
Facturare si relatii cu clientii-informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, retragerii sumei corespunzatoare din credit,rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate.

2.Marketing:

In baza consimtamantului liber exprimat – trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)numai in cazul in care v-ati exprimat in mod explicit acordul. Regency Front SRL va informa periodic abonatii prin newsletter in legatura cu produsele si oferta promotionale. De asemenea prin newsletter Regency Front SRL  poate trimite alte mesaje de informare, chestionare.
Utilizatorii se pot dezabona de la primirea newsletter-ului cand nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea butonului de dezabonare aflat in subsolul newsletterului.

3. Recrutare:
In baza interesului legitim al societatii, si in temeiul executarii unui contract cu dumneavoastra,recrutarea reprezentand faza precontractuala in eventualitatea incheierii unui contract de munca.
In baza interesului legitim al societatii, recrutarea reprezentand faza precontractuala in eventualitatea incheierii unui contract de munca.
Colectăm informații necesare în procesul de recrutare, pentru a putea evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul SC Regency Front SRL .
De asemenea, vom păstra evidența persoanelor care au participat la procesele de recrutare și a motivelor pentru care nu li s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată, pe baza interesului nostru legitim, în scopul eficientizării procesului de recrutare.
Puteți aplica pentru o poziție în cadrul Regency Front SRL  prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului nostru, prin e-mail sau prin transmiterea sau depunerea în format fizic la sediul nostru a aplicației dumneavoastră.
Atunci când aplicați prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului, vă vom solicita numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, precum și un CV al căror format și conținut sunt lăsate la latitudinea dumneavoastră
Vom folosi datele dumneavoastră personale referitoare la procesul de recrutare pentru:
– a evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul SC Regency Front SRL
– a vă contacta cu privire la aplicația dumneavoastră,
– a administra procesul de recrutare,
– a vă contacta cu privire la posturile care devin disponibile ulterior, chiar si pentru firmele din grupul Regency Front și pentru care considerăm că aveți profilul profesional potrivit,
– a avea evidența unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ați participat și a motivelor pentru care nu vi s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată.

Anterior prelucrarii datelor dumneavoastră personale în alt scop decât cel pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale veti fi informat de acest aspect.

Durata de stocare

Dacă ați optat să primiți comunicări aferente Serviciului de Informare, vom stoca datele dumneavoastră pentru a vă furniza acest serviciu timp de 1 an de la ultima dumneavoastră interacțiune cu comunicările transmise. Apoi, după trecerea acestei perioade, vă vom solicita din nou consimțământul pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia în continuare de Serviciul de Informare.
Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de Serviciul de Informare și vă retrageți consimțământul, noi vom respecta decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.
Datele personale colectate în procesul de recrutare, care nu se finalizează cu încheierea unui contract de muncă și utilizate cu scopul ținerii evidenței proceselor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioada de 3 ani de la momentul la care ați aplicat la SC Regency Front SRL.
Vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să facem o astfel de informare.
Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, Instante judecatoresti sau organe ale statului abilitate atunci cand exista o cerere expresa din partea acestora si legea o impune.
In cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta masurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.
Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite.Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare.
Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:
1.Dreptul de acces la datele personale.
Puteti solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care va sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

2. Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.
In situația în care exista erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveti posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteti solicita completarea lor

3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale.
Acest drept vă este disponibil atunci când:
a. contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm;
b. prelucrarea datelor personale este ilegală,
c. nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
d. vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.

4.Dreptul de a fi uitat, de a solicita stergerea datelor.
Puteti solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ati retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă va opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale conform dreptului intern sau dreptului comunitar.
Acest drept nu poate fi exercitat dacă datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul; din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5.Dreptul la opozitie.
Aveti dreptul să va opuneti prelucrării datelor dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, va puteti opune prelucrării, cu excepția cazului în care Regency Front SRL  demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
6.Dreptul de a depune plangere
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:
– adresa de e-mail: dpo@regencyfront.ro
– telefon/fax:021/2556475,
– sediu: Șos. Giurgiului nr. 5, Com. Jilava, Jud. Ilfov, incinta S.C. Progresul S.A.
Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.
În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumiți de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți adresa și instanțelor de judecată.

Modificări ale Notei de informare

Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publică o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta.
Va mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.

Aceasta informare este valabila incepand cu data de 25.05.2018.